De ommegang

Geschiedenis

Op 15 augustus 1648 wordt door Mgr. Jacobus Boonen, Aartsbisschop van Mechelen, te Onkerzele een ommegang opgericht van de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw. Deze ommegang, met stenen kapelletjes, blijft bestaan tot eind 18de eeuw, toen de revolutionairen van de Franse Revolutie de kapelletjes vernielden. Eén kapelletje, namelijk die van de vierde statie, kon worden gered. Iemand had dit kapelletje namelijk in de grond verborgen. De ommegang was in de jaren daarna in de vergetelheid geraakt. Op aanwijzen van Nieke werd dat vierde kapelletje teruggevonden, en op vraag van Onze Lieve Vrouw werd deze eeuwenoude ommegang in ere hersteld.

Heden

Elke eerste zaterdag van de maand verzamelen bedevaarders zich aan de kerk van Onkerzele en wordt er de ommegang gehouden. Men begint met een H. Mis om 15u. in de St-Martinuskerk van Onkerzele en vervolgens de ommegang, die aanvangt om 16u. aan de grot van O.L.Vrouw van Lourdes, waarna men de staties van O.L.Vrouw van de 7 smarten volgt en er telkens halt houdt om er te bidden, te mediteren en te zingen. Zo volgt men de route doorheen Onkerzele en eindigt men terug aan de kerk. De ommegang duurt ongeveer een uur. Men kan uiteraard de ommegang ook in privé doen op gelijk welk tijdstip.

Data ommegang:

  • Elke eerste zaterdag van de maand
  • 23 juni, sterfdag van Leonie Van den Dijck
  • 15 september, feest van O.L.Vrouw van de 7 smarten