De verschijningen van O.L. Vrouw in 1933

De Moeder Gods verscheen in Onkerzele in 1933 meermaals aan Leonie Van den Dijck, moeder van dertien kinderen, waarvan er nog negen in leven waren. Maria vroeg Leonie o.a. ervoor te zorgen dat de ommegang ter ere van O.L.V. van Smarten opnieuw in het dorp georganiseerd zou worden. Daarbij wilde de H. Maagd dat de kapelletjes die de zeven smarten uitbeelden gerestaureerd of opnieuw opgebouwd zouden worden. O.L.Vrouw tekende met haar voet ook een grondplan van een kapelletje uit die Zij graag ter ere van Haar op de verschijningsplaats wilde – “De kapel mag klein zijn, maar volgens de liefde welke men betonen wil, mag zij ook groter zijn.” De nieuwe kapel is er in mei 1998 ingewijd.

Aangezien deze verschijningen in Onkerzele kort na de verschijningen in Beauraing en Banneux plaatsvonden, werd het nieuws eerder met spot en hoon in de pers gebracht. Vele mensen konden niet geloven dat Onze Lieve Vrouw nu voor de derde keer op een plaats in België verscheen en de pers werkte dit ongeloof nog meer in de hand. Desondanks kende Onkerzele een grote aantrek aan bedevaarders tijdens de Hemelse Verschijningen aan Leonie aan de kapel met Lourdesgrot in de Kampstraat. Velen waren dan ook getuige van de drie zonnewonderen die er in december 1933 en januari en februari 1934 plaatsvonden.

In totaal waren er 36 openbare verschijnen van Maria aan Leonie aan de kapel. De Moeder Gods verscheen er als O.L.V. van de Armen, O.L.V. met Haar Onbevlekt Hart, O.L.V. van Smarten en als Koningin van de Rozenkrans. Nadien had Leonie nog talloze private verschijningen van de H. Maagd en van Haar Goddelijke Zoon.